Γενικοί Όροι Χρήσης

του διαδικτυακού τόπου flyu.gr

 

1. Γενικοί όροι Συναλλαγών

Η χρήση της ιστοσελίδας flyu.gr και οι προσφερόμενες υπηρεσίες διέπονται από τους παρακάτω Γενικούς Όρους Συναλλαγών. Οι Γενικοί όροι Συναλλαγών εφαρμόζονται σε όλες τις εντολές κράτησης, οι οποίες δίνονται από τον χρήστη, μέσω της διαδικτυακής πύλης. Με την αγορά και κράτηση ενός αεροπορικού εισιτηρίου, ξενοδοχείου ή οποιασδήποτε άλλης προσφερόμενης υπηρεσίας από το flyu.gr κάθε χρήστης αποδέχεται τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών.

Το flyu.gr διατηρεί ανεπιφύλακτα το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης των εκάστοτε όρων χρήσης, αν αυτό κρίνεται αναγκαίο για τη εξασφάλιση της αρτιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει αλλά και προς εξασφάλιση παντός άλλου δικαιώματος του. Σε περίπτωση τροποποίησης των όρων χρήσης, η ισχύς των τροποποιηθέντων όρων θα αρχίζει από την ημερομηνία ανάρτησης αυτών στην ιστοσελίδα.

2. Παροχές

Το flyu.gr παρέχει μία διαδικτυακή πύλη, η οποία προσφέρει τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες. Λειτουργεί σαν διαμεσολαβητής υπηρεσιών (αεροπορικό εισιτήριο, ενοικίαση ξενοδοχείου, αυτοκινήτου, κ.α), οι οποίες προσφέρονται από τους αναγραφόμενους στην ιστοσελίδα παρόχους, της κάθε τουριστικής υπηρεσίας. Ο χρήστης θα πρέπει να συμβουλεύεται σχετικά τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών των εκάστοτε παρόχων. Η κράτηση προϊόντων ή υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας είναι εφικτή μόνο στην περίπτωση διαθεσιμότητας του συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας. Σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί η κράτηση, η καταρτιζόμενη σύμβαση δεσμεύει αποκλειστικά τον χρήστη και τον πάροχο του συγκεκριμένου προϊόντος ή της υπηρεσίας και όχι το flyu.gr.

3. Κράτηση

Η συμμετοχή στις προσφερόμενες υπηρεσίες της ιστοσελίδας επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε όσους έχουν συμπληρώσει το δέκατο-όγδοο έτος (18ο) της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Ο χρήστης δηλώνει ότι οι πληροφορίες που παρέχει για την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας είναι ακριβείς.

Επίσης ο χρήστης δηλώνει ότι είναι ο νόμιμος κάτοχος και χρήστης του μέσου πληρωμής το οποίο θα χρησιμοποιήσει προκειμένου να προβεί στην κατάρτιση οποιουδήποτε είδους δικαιοπραξίας. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν πληροί κάποιες από τις παραπάνω προϋποθέσεις, το flyu.gr δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη.

Με την συμπλήρωση των σχετικών πεδίων της ειδικής φόρμας κράτησης στον διαδικτυακό μας τόπο και την περάτωση της διαδικασίας κράτησης, ο χρήστης δίνει ρητή εντολή στο flyu.gr να διαμεσολαβήσει για την παροχή ταξιδιωτικής υπηρεσίας, η οποία προσφέρεται από τον εκάστοτε πάροχο, ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας η οποία σχετίζεται με την εκτέλεση ενός ταξιδιού. Η εντολή κράτησης δεσμεύει τον χρήστη σε κάθε περίπτωση.

Σε περίπτωση βραχυπρόθεσμων αλλαγών σε οποιαδήποτε υπηρεσία εκ μέρους του παρόχου που έχει επιλέξει ο χρήστης, π.χ. σε περίπτωση καθυστέρησης ή ακύρωσης της πτήσης, αλλαγή τύπου Ι.Χ κλπ, το flyu.gr θα προσπαθήσει να επικοινωνήσει με τον χρήστη μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να ενημερώσει τον χρήστη σχετικά, εφόσον λάβει έγκαιρη ενημέρωση από την πλευρά του προμηθευτή. Για μεταθέσεις, καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων ή άλλων ταξιδιωτικών υπηρεσιών και προϊόντων του προμηθευτή το flyu.gr δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη. Ο χρήστης ευθύνεται για την τήρηση των όρων που θέτει ο εκάστοτε προμηθευτής, όπως π.χ. τους όρους που θέτει κάθε αεροπορική εταιρία σχετικά με τον χρόνο check in ή την πραγματοποίηση των δρομολογίων του εισιτηρίου διαδοχικά ή το επιτρεπόμενο βάρος των αποσκευών.

Ο χρήστης ενημερώνεται για τους όρους αυτούς από τον συγκεκριμένο πάροχο. Σε περίπτωση που ο χρήστης παραβιάσει τους γενικούς όρους χρήσης της ιστοσελίδας, το flyu.gr, έχει το δικαίωμα να απορρίψει εντολές σχετικά με την κράτησή του.

4. Επιβεβαίωση της κράτησης

Σε περίπτωση κράτησης μέσω της ιστοσελίδας του flyu.gr ο χρήστης θα λάβει από το flyu.gr ή απευθείας από τον πάροχο επιβεβαίωση για την κράτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να ελέγξει ΑΜΕΣΩΣ την ορθότητα των στοιχείων της επιβεβαίωσης (όνομα, ημερομηνία αναχώρησης, προορισμός κ.λ.π.) και να ενημερώσει το flyu.gr για τυχόν λάθη ή παραλείψεις το συντομότερο δυνατό και πάντως μέσα στην ίδια ημερολογιακή ημέρα καταχώρησης. Λάθη τα οποία αναφέρονται μετά την πάροδο της εργάσιμης ημέρας μέσα στην οποία έγινε η καταχώρηση της κράτησης από τον χρήστη δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Το flyu.gr θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να διορθώσει τα τυχόν λάθη σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η διόρθωση του λάθους είναι εφικτή χωρίς κόστος ακόμη και κατόπιν έγκαιρης ενημέρωσης από τον χρήστη. Πολλοί πάροχοι και κυρίως οι αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους “low cost airlines” δεν προβαίνουν συνήθως σε καμία διόρθωση λάθους μετά την καταχώρηση της κράτησης από τον χρήστη. Σημειώνεται, ότι η εκπρόθεσμη αναφορά λαθών ή η μη δυνατότητα διόρθωσής τους σε καμία περίπτωση δεν γεννά δικαίωμα υπαναχώρησης από την σύμβαση.

Σε σπάνιες περιπτώσεις ενδέχεται η τιμή αεροπορικού εισιτηρίου που προβάλλεται στην διαδικτυακή πύλη του flyu.gr να μην ισχύει κατά την επιβεβαίωση της κράτησης. Το flyu.gr δεσμεύεται μόνο για την τιμή η οποία αναγράφεται στην αποστολή του ηλεκτρονικού εισιτηρίου.

5. Αποστολή εισιτηρίων

Τα αεροπορικά εισιτήρια αποστέλλονται στον χρήστη ως ηλεκτρονικά εισιτήρια (e-ticket) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), που έχει δηλωθεί από τον χρήστη κατά την διαδικασία της κράτησης. Σε περίπτωση κρατήσεων που αφορούν ξενοδοχεία ή ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα δεν αποστέλλονται ειδικά έγγραφα. Ο χρήστης λαμβάνει ένα απλό e-mail με τα στοιχεία της κράτησης είτε από το flyu.gr , είτε απευθείας από τον συγκεκριμένο πάροχο. Σε αυτή την περίπτωση ο χρήστης προσκομίζει την εκτύπωση της επιβεβαίωσης που έχει λάβει και το συνοδευόμενο voucher (εφόσον αυτό υπάρχει) απευθείας στο ξενοδοχείο ή το γραφείο ενοικίασης αυτοκινήτων.

6. Ταξιδιωτικά Έγγραφα

Το flyu.gr δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη σχετικά με τα ταξιδιωτικά έγγραφα (διαβατήρια, visa, κλπ) του ο πελάτης υποχρεούται να κατέχει για την πραγματοποίηση ενός ταξιδίου. Η εξασφάλιση των απαιτούμενων επιβατικών εγγράφων, είναι υποχρέωση του επιβάτη. Σε περίπτωση που ο χρήστης ταξιδέψει στο εξωτερικό θα πρέπει να τηρηθούν οι ισχύουσες διατάξεις κάθε χώρας σχετικά με το τελωνείο, τους φόρους, καθώς και οι διατάξεις για τις εισαγωγές και εξαγωγές, όπως και οι υγειονομικές διατάξεις.

Η ευθύνη για την τήρηση των παραπάνω διατάξεων βαρύνει αποκλειστικά τον χρήστη. Για έγκυρες πληροφορίες ο χρήστης πρέπει να απευθυνθεί στον πάροχο του συγκεκριμένου ταξιδιού ή στο προξενείο της χώρας στην οποία πρόκειται να ταξιδέψει.

7. Τιμές – Χωρίς extra χρεώσεις

Οι υπηρεσίες του flyu.gr παρέχονται δωρεάν προς το χρήστη, διότι, δεν υπάρχει επιπλέον χρέωση για τις προσφερόμενες υπηρεσίες και δεν προστίθενται επιπλέον έξοδα (κράτησης) στην προσφερόμενη τιμή. Η αμοιβή του flyu.gr για τη διαμεσολάβησή του συμπεριλαμβάνεται στην συνολική τιμή της προσφερόμενης υπηρεσίας ή του προϊόντος. Το flyu.gr ενημερώνεται για τις τιμές των ταξιδιωτικών προϊόντων και υπηρεσιών από τον εκάστοτε πάροχο. Για αλλαγές στις τιμές από τον πάροχο δεν φέρει καμία ευθύνη. Το flyu.gr δεν ευθύνεται για τέλη κράτησης που τυχόν επιβάλλονται από τον εκάστοτε πάροχο σε περίπτωση ακύρωσης του ταξιδιού ή της παροχής υπηρεσιών.

Τα τέλη αυτά βαρύνουν αποκλειστικά τον χρήστη. Κρατήσεις που δεν πραγματοποιούνται απευθείας μέσω του δικτυακού τόπου, ενδέχεται να έχουν διαφορετική τιμολόγηση.

8. Τρόποι πληρωμής – Ακυρώσεις, αλλαγές – Απόρριψη της κράτησης

Οι τρόποι πληρωμής καθορίζονται από τον εκάστοτε πάροχο της προσφερόμενης υπηρεσίας που γίνεται μέσω του flyu.gr.

Η δυνατότητα αλλαγής ή ακύρωσης ενός εισιτηρίου, ενός ταξιδιού ή ενός άλλου προϊόντος ή υπηρεσίας που παρέχει το flyu.gr εξαρτάται αποκλειστικά από τους όρους που θέτει ο εκάστοτε πάροχος. Το κόστος που ενδέχεται να προκύψει σε περίπτωση αλλαγής ή ακύρωσης μίας ταξιδιωτικής υπηρεσίας, το οποίο καθορίζεται αποκλειστικά από τους όρους του εκάστοτε παρόχου, βαρύνει αποκλειστικά τον χρήστη.

Το flyu.gr έχει το δικαίωμα να απορρίψει εντολές για την κράτηση που καταχωρούνται από τον χρήστη, αν αυτός παραβιάσει τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου.

9. Δήλωση Αποποίησης ευθύνης

Το flyu.gr συμμετέχει στη διαδικασία της πώλησης των προϊόντων/υπηρεσιών ως διαμεσολαβητής. Συνεπώς, το flyu.gr δε φέρει καμία ευθύνη για το είδος και την ποιότητα των υπηρεσιών ή προϊόντων που υποσχέθηκε να παρέχει ο προμηθευτής. Δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν πραγματικά ή νομικά ελαττώματα στις παρεχόμενες υπηρεσίες ή προϊόντα, την ασφάλεια αυτών καθώς επίσης και το αν η παροχή των υπηρεσιών από τον προμηθευτή ανταποκρίθηκε σύμφωνα με την περιγραφή που είχε τεθεί στην ιστοσελίδα κατά τη διάρκεια της προσφοράς.

Το flyu.gr ευθύνεται για τυχόν πραγματικά ή νομικά ελαττώματα για την ασφάλεια αυτών καθώς και για την ακρίβεια κατά την περιγραφή τους μόνο στην περίπτωση που πρόκειται για προϊόντα που εμπορεύεται το ίδιο.

Το flyu.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ελέγξει όλες τις πληροφορίες που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του για τυχόν λάθη, παραλείψεις και ανακρίβειες. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν μπορεί να εγγυηθεί την καταλληλότητα, την ορθότητα, την πληρότητα και την επικαιρότητα αυτών των πληροφοριών.

Το flyu.gr δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για:

  • Τη μη διαθεσιμότητα της εκάστοτε υπηρεσίας ή προϊόντος και τις πληροφορίες που παρέχονται και δημοσιεύονται από τον εκάστοτε προμηθευτή για τις προσφερόμενες υπηρεσίες.
  • Λάθη, παραλείψεις, παραβιάσεις ή αρνήσεις του εκάστοτε προμηθευτή
  • Τραυματισμό, θάνατο, καταστροφή περιουσίας ή άλλες ζημιές που μπορούν να προκύψουν από υπηρεσίες του εκάστοτε προμηθευτή.
  • Καθυστερήσεις και ακυρώσεις υπεράριθμων κρατήσεων, απεργία, ανωτέρα βία που δεν βρίσκονται στον άμεσο έλεγχό του.
  • Την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων σε συνδέσμους τρίτων διαδικτυακών τόπων.
  • Για το περιεχόμενο των σελίδων από παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, που ο παρών διαδικτυακός τόπος μπορεί να εμπεριέχει, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους. Ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.

10. Πνευματική ιδιοκτησία, εμπορικά σήματα

Η πνευματική ιδιοκτησία και όλα τα υπόλοιπα προστατευόμενα δικαιώματα που αφορούν τον δικτυακό τόπο ανήκουν στο flyu.gr. Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας ανήκουν αποκλειστικά στο flyu.gr εκτός εάν αναφέρεται ρητά η ιδιοκτησία τρίτου. Η ονομασία flyu.gr όπως επίσης και όλα τα εμπορικά σήματα, λογότυπα και όλα τα γραφικά σχέδια που απεικονίζονται σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο είναι ιδιοκτησία του flyu.gr. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχό τους και του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου αυτού. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης άδειας του flyu.gr ή άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

11. Εφαρμοστέο δίκαιο

Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του flyu.gr θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς του όρους οφείλει να απέχει από τη χρήση του flyu.gr και από κάθε συναλλαγή με αυτό.

Το δίκαιο που εφαρμόζεται στις σχέσεις μεταξύ των χρηστών του διαδικτυακού τόπου και του flyu.gr είναι αποκλειστικά το ελληνικό δίκαιο εξαιρουμένων των κανόνων του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Αρμόδια για την επίλυση των διαφορών που τυχόν θα προκύψουν μεταξύ των μερών είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.